Boeddhistisch vormingsonderwijs (BVO) is in september 2018 gestart, heeft nu 7 docenten aan het werk op 34 scholen en wil toegroeien naar een landelijke dekking. Vanuit verschillende boeddhistische tradities geven we vorm en inhoud aan de lessen op de openbare basisschool, toegesneden op de leeftijd van de leerlingen.

Context van je werk

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool. De basisschool biedt onderwijs en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De lessen BVO worden gegeven door docenten BVO. De school treedt op als gastheer. Vaak geven de docenten les in een zogeheten ‘carrousel—vorm, waarin wordt samengewerkt met meerdere levensbeschouwingen.

PROFIELSCHETS

Wat wij vragen

lesbevoegdheid, verkregen door PABO opleiding, een eerste- of tweedegraads bevoegdheid is eveneens mogelijk. Dit gaat in overleg.

  • actief betrokken bij een boeddhistische sangha of meditatiegroep.
  • de bereidheid tot het volgen van de Gezamenlijke Opleiding van het Centrum voor Vormingsonderwijs
    en van de Interne Opleiding van BVO.
  • de bereidheid om blijvend te werken aan de drie aanvullende competenties van boeddhistisch vormingsonderwijs. Hier lees je daar meer over.
  • flexibele instelling en bereidheid om te reizen.

Wie wil zij-instromen of een andere onderwijsbevoegdheid heeft, wordt gevraagd ook te solliciteren. Met hen wordt apart bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Wat wil je als BVO docent ontwikkelen

Als docent geef je vorm aan de drie aspecten in de lessen van BVO:

  • Het ontwikkelen van verstilling en inzicht
  • Het ontwikkelen van aandacht en concentratie
  • Het ontwikkelen van innerlijke kwaliteiten en ethiek

De lessen bestaan uit een afwisseling aan werkvormen zoals verhalen en gedichten,aandachts- oefeningen, spel en creatieve opdrachten. Naar aanleiding van deze activiteitenvindt onderlinge uitwisseling plaats.

Wat wij bieden

Een boeiende, uitdagende en flexibele functie in een jonge organisatie in de opbouwfase. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sectorbrede CAO. De salarissen zijn gekoppeld aan die van de groepsleerkracht in het primair onderwijs. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met deintentie om te verlengen. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Als je aangesteld wordt zal er wellicht niet direct duidelijkheid zijn over het aantal lesuren, dat is afhankelijk van de vraag vanuit de scholen. Uitbreiding van uren als de vraag vanuit scholen toeneemt. Het combineren van een rol als groepsleerkracht en als vakdocent vormingsonderwijsis mogelijk.

Informatie

Voor informatie over de functie en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Helma Ton, hoofd BVO (06-22557267 / h.ton@boeddhistischvormingsonderwijs.nl

Benieuwd naar de ervaringen van twee van onze docenten?

Lees hier het interview op de site van het Centrum voor Vormingsonderwijs met Karin Pronk, leerkracht BVO van het eerste uur en werkzaam in het Westland.
https://www.vormingsonderwijs.nl/karinpronk/

Of lees het interview met Silvie Walraven op de site van bodhitv.nl

https://bodhitv.nl/de-boeddha-op-de-basisschool/

Solliciteren

Als je belangstelling hebt voor het docentschap stuur dan een motivatiebrief met CV naar: h.ton@boeddhistischvormingsonderwijs.nl