Ouders

Boeddhistisch vormingsonderwijs nodigt kinderen uit om nieuwe dingen te onderzoeken en ontdekken over hoe ze kunnen en willen omgaan met zichzelf en de wereld om hen heen. We doen dit aan de hand van boeddhistische inspiratiebronnen en de eigen ervaring van de kinderen, liefst in samenwerking met collega’s van andere levensbeschouwingen. De leergebieden van aandacht en verstilling, innerlijke kwaliteiten en inzicht staan centraal in ons onderwijs.

Als ouder van een kind op de openbare basisschool hebt u het wettelijk recht om te vragen om boeddhistisch vormingsonderwijs. Zijn er in het eerste jaar tenminste drie kinderen in de onderbouw, middenbouw of bovenbouw dan kan het mogelijk zijn om als ouder boeddhistisch vormingsonderwijs in de klassieke vorm aan te vragen. Het aantal deelnemende kinderen moet dan binnen drie jaar oplopen naar minimaal zeven.

We zijn een kleine, jonge organisatie en we hebben nog geen landelijke dekking. Daar streven we wel naar. Ook naar mogelijkheden om op nieuwe scholen waar nog geen vormingsonderwijs is nieuwe carrousels te starten met ingang van het schooljaar ’23-’24.

Wilt u liever vormingsonderwijs waarbij meerdere levensbeschouwingen elkaar afwisselen en lesgeven aan de hele klas, neem dan met ons contact op. We gaan dan eventueel samen met u en de school, en een van de overige levensbeschouwingen bekijken of een carrousel op de school van uw kind mogelijk is. Dat kan dan pas op zijn vroegst met ingang van het schooljaar ’23-’24.