LesINHOUD

Elk kind dat boeddhistisch vormingsonderwijs krijgt maakt aan het begin kennis met het leven van de Boeddha. Hoe hij opgroeide als jonge prins in een paleis en besloot om op zoek te gaan naar het geheim van het geluk voor alle mensen. 

We onderscheiden tien kernbegrippen die in het boeddhisme belangrijk zijn:

 • onderlinge verbondenheid
 • vrijgevigheid / ruimhartigheid
 • alles verandert
 • liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf
 • liefdevolle vriendelijkheid naar anderen toe
 • er is lijden en er is mededogen (compassie)
 • mede-vreugde
 • eenvoud en tevredenheid (gelijkmoedigheid)
 • perceptie
 • eerlijke communicatie

  Als op school het thema ‘feest’ is, kunnen de docenten het bijvoorbeeld aanvliegen vanuit het kerngrip ‘onderlinge verbondenheid’ of vanuit ‘vrijgevigheid / ruimhartigheid’. Zo hebben alle lessen een verbinding met het boeddhistisch gedachtegoed.
 
Mindfulness is niet een apart thema maar juist de grondtoon van elke les. Aandacht en verstilling, rust en vertraging dragen bij aan wat we als onze missie zien: kinderen toerusten om later compassievolle wijze wereldburgers te worden.