Organisatie en Contact

BUN

Boeddhistisch Vormingsonderwijs (BVO) valt onder de eindverantwoordelijkheid van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De BUN is in 1990 opgericht als vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland, en is officieel gesprekspartner van de overheid.

De BUN beheert de website www.boeddhisme.nl waar u veel kunt vinden over het boeddhisme in het algemeen en de activiteiten van de aangesloten groeperingen in het bijzonder. Ook bij u in de buurt.

BZI

De Boeddhistische Zendende Instantie houdt namens de BUN toezicht op de uitvoering van het boeddhistisch vormingsonderwijs. Zij doet dat ook voor het werk  van de boeddhistische geestelijk verzorgers bij justitie, defensie en in de zorg. Parina van den Berg is namens het bestuur verantwoordelijk portefeuillehouder Onderwijs. Ze heeft regelmatig overleg met het Hoofd BVO en voert met de docenten aan het begin van hun eerste lesjaar een gesprek met betrekking tot hun tijdelijke zending. Wanneer de docenten zowel de Interne Opleiding BVO als de Gezamenlijke Opleiding van het Centrum voor Vormingsonderwijs hebben afgerond volgt een gesprek over hun definitieve zending.
Contact met de BZI: bzi@boeddhisme.nl

Staf BVO

  1. Jannette Beenhakker is als landelijk coördinator BVO voor de docenten en scholen het eerste aanspreekpunt. Zij begeleidt de docenten bij het formele aanstellingstraject en op pedagogisch- didactisch vlak.
  1. Helma Ton, is hoofd BVO en eindverantwoordelijk voor beleid, uitvoering. Zij participeert in het maandelijks overleg met haar collega’s van de overige zes levensbeschouwingen binnen het Centrum voor Vormingsonderwijs. Ze legt verantwoording af aan het bestuur van de BZI. Helma is het eerste aanspreekpunt voor vragen op allerlei gebied, in het bijzonder van ouders en van  geïnteresseerde nieuwe leerkrachten die nadenken over de vraag of dit werk ook wat voor hen is.

Contact Helma Ton
h.ton@boeddhistischvormingsonderwijs.nl