Leerdoelen

BVO wil een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door hen in aanraking te brengen met verhalen uit het leven en de leer van de Boeddha die gaan over de vraag hoe je een gelukkig leven kunt leiden. Wat je daarvoor kunt doen, of juist beter niet kunt doen. In de Boeddhistische Leer worden daar twee woorden voor gebruikt ‘kusala‘ (heilzaam) en ‘akusala‘ (on-heilzaam). Of naar de kinderen toe: ‘helpend’ en ‘niet-helpend’.

Uiteindelijk hopen we dat de kinderen zullen uitgroeien tot wijze wereldburgers die compassievol in het leven staan en voor zichzelf onderscheid weten te maken tussen wat in een gegeven situatie heilzaam is en wat on-heilzaam is om te denken, te spreken en te doen.

De vakleerkrachten hebben onderling uitgewisseld wat zij belangrijk vinden in hun eigen houding naar de kinderen toe. Bij elke les wordt een rode loper uitgelegd voor de ervaringen van de kinderen zelf. Het is niet een les van een docent die iets ‘kwijt wil’, maar een les waarin de kinderen een bepaalde vraag of een bepaald verhaal individueel of samen exploreren. Soms meer vanuit reflectie, soms aan de hand van een creatieve werkvorm. Dat vraagt om een open, ontspannen en uitnodigende houding van de leerkracht.

Van tevoren wordt bij elke les of lessenreeks nagedacht over de vraag wat de leerkracht zou willen dat de kinderen na afloop meenemen aan vaardigheden en inzicht of kennis. U vindt die leerdoelen in het PDF document Doelen BVO

Natuurlijk kan een les totaal anders verlopen dan verwacht of gepland. De eigen wijsheid van de leerkracht ‘wat is in dit geval heilzaam om te doen?‘ kan dan helpen om te doen wat voor de kinderen op dat moment nodig is.

Overzicht_doelen_BVO_onderwijs.pdf
Opent in nieuw venster