Scholen

Vormingsonderwijs heeft allerlei raakvlakken met burgerschapsvorming. Binnen het boeddhistisch vormingsonderwijs staat het ontwikkelen van een gezonde houding ten aanzien van jezelf en anderen centraal. We werken het liefst samen met andere levensbeschouwingen, om zo respect voor en samenwerking met mensen met verschillende achtergronden voor te leven.

Meer weten over onze doelen in relatie tot de kerndoelen van het basisonderwijs?

Overzicht_doelen_BVO_onderwijs.pdf
Opent in nieuw venster

Levensbeschouwingen rouleren op school

De lessen BVO worden vaak gegeven in een samenwerkingsverband met andere levensbeschouwingen.  Daarin krijgen alle kinderen wekelijks gelijktijdig les, klassikaal of in kleinere groepen uiteen. BVO is onder meer actief in een samenwerkingsvorm die Carrousel heet. Meer hierover op de pagina Carousel. Dit is altijd maatwerk. Hebt u nog niet eerder via het Centrum voor Vormingsonderwijs te maken gehad met een van de levensbeschouwingen, of ooit wel maar nu niet meer? En hebt u interesse? Neem dan contact op. Dan gaan we samen met u en met een van de andere levensbeschouwingen bekijken of we wat voor uw school kunnen betekenen en wat er dan eventueel mogelijk is. Dan is er een jaar voorbereidingstijd. De nieuwe carrousel bij u op school start dan mogelijk vanaf het schooljaar 2023-2024