Wat is boeddhistisch vormingsonderwijs

Boeddhistisch vormingsonderwijs benadert de vormingslessen vanuit het leven en de leer van de Boeddha. Het boeddhisme is rijk aan overgeleverde verhalen uit de verschillende tradities, die een inspirerend voorbeeld kunnen zijn.

De lessen zijn gericht op vorming van de kinderen tot wereldburgers die met open, nieuwsgierige aandacht de wereld tegemoet treden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het zelf leren onderscheiden van dat wat helpend en dat wat niet helpend is in verschillende situaties in je leven. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarvoor is een onderzoekende houding nodig, die we in de vormingslessen stimuleren.

BVO maakt deel uit van het Centrum voor Vormingsonderwijs, een samenwerkingsverband van zeven verschillende levensbeschouwingen.  Het onderwijs is in principe beschikbaar voor alle kinderen op de openbare basisschool.