Vormingsonderwijs

Burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal-emotionele vorming zijn onderdeel van het curriculum op uw school. Vormingsonderwijs is hierop een aanvulling en verrijking. Door vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.

Boeddhistisch Vormingsonderwijs is onderdeel van het Centrum voor Vormingsonderwijs

Ons onderwijs

 • draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen.
 • biedt oefening in het kritisch en onafhankelijk leren denken.
 • vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies.
 • helpt leerlingen samen te leven met anderen.
 • versterkt het open karakter van uw school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden.


Onze vakdocenten

 • leveren een eigen bijdrage aan het welzijn van de kinderen.
 • brengen aanvullende expertise in uw school binnen.
 • beschikken over een specifieke opleiding op het gebied van vormingsonderwijs op de openbare basisschool en voldoen aan de eisen die de Wet BIO stelt.
 • worden professioneel begeleid door een regiobegeleider, die voor scholen aanspreekpunt is.
 • aan de inzet van vakdocenten vormingsonderwijs zijn geen kosten verbonden voor de school of voor de ouders. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs.
 • geven les vanuit hun eigen geloofsovertuiging.


De ouders kunnen kiezen uit zes verschillende levensbeschouwingen:


Samenwerkingsvormen

Boeddhistisch Vormingsonderwijs is vooral actief in samenwerkingsvormen met andere levensbeschouwingen. Dat is een bewuste keuze. De Boeddha zei niet, ‘volg mij.’ Of ‘ik vertel jullie de waarheid.’ Hij adviseerde zijn tijdgenoten om het oor ook te luisteren te leggen bij andere wijze leermeesters uit zijn tijd. En zelf te kiezen. ‘Kijk voor jezelf wat passend i voor jou’. Boeddhistische ouders zijn daarom niet geneigd zich te manifesteren, laat staan ruimte in te nemen. Voor hen is er wel de kans om hun kinderen samen met de andere kinderen uit de klas te laten kennismaken met verschillende levensbeschouwingen, waaronder het boeddhisme.

Meerwaarde van het Vormingsonderwijs

 • De openbare school kan zijn identiteit als basisvoorziening voor ouders met verschillende levensovertuigingen duidelijker tonen (strategische meerwaarde).
 • De openbare school kan ouders een bewuste keuze bieden voor de fundering van de opvoeding van hun kinderen (meerwaarde voor de ouderparticipatie).
 • De openbare school krijgt vakdocenten met expertise in de school waarover de school zelf niet of in mindere mate beschikt. Deze vakdocenten hebben een eigen programmaverantwoordelijkheid.
 • De openbare school krijgt extra vakdocenten in huis die een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de kinderen (meerwaarde voor het schoolklimaat).


Onderscheid met het vak Geestelijke stromingen

Het vak Geestelijke stromingen beoogt kennisoverdracht over de verschillende levensbeschouwelijke tradities en godsdiensten. De docent informeert de leerlingen over de verhalen, rituelen, leerstellingen, voorwerpen en gebruiken binnen verschillende levensbeschouwelijke tradities. De levensbeschouwelijke tradities worden als gelijkwaardig behandeld. De vorm van religieus leren die hier beoogd wordt, is louter learning about religion. Bij het vormingsonderwijs wordt daarentegen les gegeven vanuit één of meer levensbeschouwelijke of godsdienstige tradities vanuit een binnen-perspectief. Voor de klas staat een echte boeddhist, jood of christen.