Wat is vormingsonderwijs

BVO is onderdeel van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV). Dit is een samenwerking tussen zeven levensbeschouwelijke organisaties. Deze organisaties geven zowel vormingslessen vanuit de eigen specifieke levensbeschouwing, als vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit de diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van ouders.

Naast boeddhistisch vormingsonderwijs verzorgt het CVV ook humanistisch, christelijk, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en joods vormingsonderwijs.

 

In de vormingslessen leren kinderen dat er meerdere manieren zijn om naar het leven en naar de werkelijkheid te kijken en dat levensvragen verschillend kunnen worden benaderd. In verbinding met de waarden en normen die ze van huis uit meekrijgen én in verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen.

Wat is vormingsonderwijs

BVO is onderdeel van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV). Dit is een samenwerking tussen zeven levensbeschouwelijke organisaties. Deze organisaties geven zowel vormingslessen vanuit de eigen specifieke levensbeschouwing, als vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit de diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van ouders.

Naast boeddhistisch vormingsonderwijs verzorgt het CVV ook humanistisch, christelijk, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en joods vormingsonderwijs.

 

In de vormingslessen leren kinderen dat er meerdere manieren zijn om naar het leven en naar de werkelijkheid te kijken en dat levensvragen verschillend kunnen worden benaderd. In verbinding met de waarden en normen die ze van huis uit meekrijgen én in verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen.