Wat is boeddhistisch vormingsonderwijs

Boeddhistisch vormingsonderwijs benadert de vormingslessen vanuit het leven en de leer van de Boeddha. Het boeddhisme is rijk aan overgeleverde verhalen uit de verschillende tradities, die een inspirerend voorbeeld kunnen zijn.

De lessen zijn gericht op vorming van de kinderen tot wereldburgers die met open, nieuwsgierige aandacht de wereld tegemoet treden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het zelf leren onderscheiden van dat wat helpend en dat wat niet helpend is in verschillende situaties in je leven. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarvoor is een onderzoekende houding nodig, die we in de vormingslessen stimuleren.

Wat is vormingsonderwijs

BVO is onderdeel van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV). Dit is een samenwerking tussen zeven levensbeschouwelijke organisaties. Deze organisaties geven zowel vormingslessen vanuit de eigen specifieke levensbeschouwing, als vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit de diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van ouders.

Naast boeddhistisch vormingsonderwijs verzorgt het CVV ook humanistisch, christelijk, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en joods vormingsonderwijs.

 

In de vormingslessen leren kinderen dat er meerdere manieren zijn om naar het leven en naar de werkelijkheid te kijken en dat levensvragen verschillend kunnen worden benaderd. In verbinding met de waarden en normen die ze van huis uit meekrijgen én in verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen.

Voor scholen

BVO is onderdeel van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV). Dit is een samenwerking tussen zeven levensbeschouwelijke organisaties. Deze organisaties geven zowel vormingslessen vanuit de eigen specifieke levensbeschouwing, als vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit de diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. Dit is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van ouders.

Naast boeddhistisch vormingsonderwijs verzorgt het CVV ook humanistisch, christelijk, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en joods vormingsonderwijs.

 

In de vormingslessen leren kinderen dat er meerdere manieren zijn om naar het leven en naar de werkelijkheid te kijken en dat levensvragen verschillend kunnen worden benaderd. In verbinding met de waarden en normen die ze van huis uit meekrijgen én in verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen.

Voor ouders

Boeddhistisch vormingsonderwijs nodigt kinderen uit om nieuwe dingen te onderzoeken en ontdekken over hoe ze kunnen en willen omgaan met zichzelf en de wereld om hen heen. We doen dit aan de hand van boeddhistische inspiratiebronnen en eigen ervaring, liefst in samenwerking met collega’s van andere levensbeschouwingen. De leergebieden van aandacht en verstilling, innerlijke kwaliteiten en inzicht staan centraal in ons onderwijs.

 

Meer weten over onze doelen? (deze zin als knop om door te klikken naar een interne pagina met Overzicht doelen BVO onderwijs, en daarbij een knop om te downloaden als PDF)