Boeddhistisch vormingsonderwijs

op de openbare basisschool

Boeddhistisch vormingsonderwijs benadert de vormingslessen vanuit het leven en de leer van de Boeddha. Het boeddhisme is rijk aan overgeleverde verhalen uit de verschillende tradities, die een inspirerend voorbeeld kunnen zijn.

De lessen zijn gericht op vorming van de kinderen tot wijze wereldburgers die met open, nieuwsgierige aandacht de wereld tegemoet treden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het zelf leren onderscheiden van wat helpend en wat niet helpend is in verschillende situaties in hun leven. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. Daarvoor is een onderzoekende houding nodig die we in de vormingslessen stimuleren.

Daarnaast maken kinderen kennis met manieren om zichzelf individueel en als groep tot rust te brengen, concentratie op te bouwen en innerlijke kwaliteiten te versterken, zoals compassie, medevreugde en vrijgevigheid. Onze intentie is om met ons ontdekkend en ervaringsgericht onderwijs eraan bij te dragen dat kinderen uitgroeien tot compassievolle, wijze wereldburgers die zien wat nodig is in hun denken, hun spreken en hun doen.

ONDERZOEKEND LEREN EN NAAR BINNEN KIJKEN

BVO stelt het proces van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerling voorop. Om die reden is ons onderwijs onderzoekend en ervaringsgericht. Aandacht in de lessen van BVO is ingeruimd voor

Verstilling en Inzicht
In de lessen BVO oefenen kinderen individueel en samen met rust en verstilling. Die kwaliteit van aandacht kan inzichten geven over hoe alles verandert, hoe verschillend je naar iets kunt kijken en hoe fijn het kan zijn om in je eentje of samen stil te zijn en te vertragen.

Aandacht en Concentratie
Wanneer je je aandacht richt op één object, wat merk je dan bij jezelf? En wat gebeurt er wanneer je die aandacht probeert vast te houden en niet onmiddellijk reageert op allerlei prikkels? Kinderen ontdekken en ervaren het effect van aandacht op zichzelf en hun omgeving. Ze maken spelenderwijs kennis met wat er in hen omgaat en hoe dit invloed heeft op hun gedrag (mindfulness).

Innerlijke kwaliteiten en ethiek
De inzichten van de Boeddha zijn erop gericht om een gelukkig leven te leiden. De kinderen onderzoeken en ervaren wat wijze manieren zijn om met zichzelf en anderen om te gaan in wat ze denken, zeggen en doen.

Scholen
mogelijkheden


Er zijn verschillende varianten in het onderwijsaanbod. Het aanvragen van BVO gaat via het Centrum Voor Vormingsonderwijs.

Ouders
lesinhoud


De ervaringen van het kind staan centraal. Ze maken kennis met kernbegrippen zoals liefdevolle vriendelijkheid voor zichzelf en anderen.

Uit de praktijk
blog


Neem een kijkje in de klas en maak kennis met ervaringen van de kinderen en onze docenten.


Werken bij
Vacatures


We willen graag in contact komen met nieuwe leerkrachten die het boeddhisme een warm hart toedragen.

Boeddhisme voor kinderen

De Boeddha was geen god, maar wel een heel wijs mens.

Hij leefde meer dan 2500 jaar geleden. Hij werd geboren als prins, want zijn vader was koning over een gebied dat nu in India ligt. Bij zijn geboorte werd verteld dat de jonge prins Siddharta ofwel een groot heerser zou worden of juist alle aardse zaken zou verwerpen en een geestelijk leider zou worden. Zijn vader koos voor het eerste en schermde daarom het leven van de prins af. Siddharta kreeg alle luxe die er maar was, maar hij mocht het paleis niet uit.

Op een dag ontsnapte de prins toch. Hij kwam voor het eerst mensen tegen die oud waren en hulpbehoevend. Of die ziek waren en pijn leden. En hij maakte ook kennis met de dood. Hij was totaal verrast en besloot ‘ik ga proberen uit te vinden hoe alle mensen geluk kunnen ervaren, vrij van pijn en lijden.’ Hij verliet het paleis en ging op pad. Hij wist dat het luxe leven zoals hij dat als kind had gehad niet gelukkig maakte en sloot zich aan bij monniken die juist pijn en lijden opzochten en maar heel weinig aten. Maar ook dat bracht geen verlichting.

Zou de juiste weg misschien in het midden kunnen liggen?
Siddharta besloot uiteindelijk om onder een boom te gaan zitten. Om heel stil te worden en naar binnen te kijken. Met open nieuwsgierige aandacht. Wat ging er in zijn geest en in zijn lichaam om? Wat was helpend en wat niet?
Onder die boom bereikte hij het ultieme inzicht in wat lijden precies is, wat de oorzaken ervan zijn en hoe die oorzaken kunnen worden weggenomen.

De rest van zijn leven gaf hij les.
Zijn wijsheden werden opgetekend en inspireren nu nog miljoenen mensen over de hele wereld.